Du läser här:

Information om coronaviruset

Det sprids mycket information om det nya coronaviruset just nu.Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte.Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Information om exempelvis symptom och smitta

Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. De har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

Samlad information från flera myndigheter

Det är flera myndigheter som gemensamt ansvarar för frågor som rör coronaviruset i Sverige. På krisinformation.se finns samlad information från de ansvariga myndigheterna.

Hur förbereder sig Surahammars kommun för eventuellt utbrott?

Surahammars kommun följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten sätter.

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2020-02-25 15:14

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se