Du läser här:

Julmarknad i Surahammars centrum är inställt

Efter en samlad riskbedömning och med folkhälsomyndighetens rekommendationer tagna i beaktande så har det fattats ett ordförandebeslut att ställa in årets julmarknad. Beslutet har tagits i samråd med övriga partier i sittande majoritet.

Vi ser fram emot att kunna hälsa er välkomna till 2021 års julmarknad nästa år!

 

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2020-10-23 09:11

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se