Du läser här:

Ny ordförande i socialnämnden

Inge Larsson (C) har trätt in som ny ordförande för socialnämnden.

Utnämningen som ordförande skedde redan i september och han har dessförinnan varit vikarierande ordförande sedan ett halvår tillbaka.

Han har varit med i lokalpolitiken sedan 2014 och har visat ett stort engagemang inom flera områden. Virsbos "starke man" har varit engagerad i att bland annat se till att Dynabackens äldreboende nu expanderar.

Inge Larsson berättar att han "ville vara en röst för de som inte har en egen röst i lokalpolitiken" och detta har lett till att han nu övertar politiska ansvaret för Socialnämnden och dess verksamheter.

Han har redan nu påbörjat ett utvecklingsarbete inom socialnämnden tillsammans med barn- och bildningsnämnden.

- Jag tycker det är en spännande utmaning och det finns fortfarande mycket som går att förbättra. Vi har en bra socialnämnd där både politiker och tjänstemän vill vara med och skapa ett gott samhälle för hjälpbehövande, säger den nytillträde ordföranden.

Vi önskar Inge Larsson ett stort lycka till i hans nya uppdrag.

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2020-11-23 10:00

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se