Du läser här:

Polisen informerar

Polispatrullering sker dagligen i Surahammars kommun och polisen har nu en extra insats under kommande tre veckorna, i trygghetshöjande syfte, och kommer också att besöka Hammarskolan så ofta de har möjlighet. Det kan både vara på dag- och kvällstid.

Ett led i trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är att polisen rör sig på platser där ungdomar finns.

Vänliga hälsningar:

Polisen

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2020-01-24 08:12

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se