Du läser här:

Surahammars kommun går upp i Stabsläge

Coronavirusets utveckling gör att Surahammars kommun från och med måndag den 16 mars väljer att gå upp i stabsläge för att bättre kunna stödja, leda och samordna kommunens övergripande insatser.

Med anledning av höjd risknivå för spridning av coronaviruset Covid-19 har Surahammars kommun från och med idag, 16 mars 2020, beslutat att gå upp i stabsläge för att kunna arbeta med att minska risken för en eventuell smittspridning.

Att gå upp i stabsläge innebär en högre beredskap än normalt. Kommunen skapar en tydligare styrning och samordning med kontinuerliga stabsmöten.

Detta medför att vi enklare kan stödja, leda och samordna kommunens övergripande insatser.

Kommunledningen har sedan tidigare påbörjat planering för att klara personalförsörjning och säkerställa samhällsviktiga funktioner vid ett eventuellt utbrott av Corona inom kommunens gränser.

Surahammars kommun medverkar sedan en tid tillbaka regelbundet i samverkansmöten med Region Västmanland, Länsstyrelsen och länets kommuner.

En nyckelfaktor för att klara det läge som råder är en samverkan över kommun-, region och myndighetsgränserna. Vi får ett gemensamt budskap och samordnade förslag på inriktningar över kommungränserna.

Surahammars kommun fortsätter att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren för Region Västmanland.

Vi arbetar utifrån kommunens krisledningsplan vid samhällsstörningar och höjdberedskap.

Det är i dagsläget ej aktuellt just nu att gå upp i krisledningsnämnd. Detta innebär att respektive nämnd fortsätter sin ordinarie verksamhet.

Information om coronavirus (Covid-19)

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2020-03-16 13:25

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se