Du läser här:

Surahammars kommun utlyser 2020 års

Kultur- och Idrottsstipendium

Följande regler gäller:

  • Person som är bosatt eller född inom kommunen eller har annan särskild anknytning till denna
  • Sammanslutning eller förening som har verksamhet inom kommunen
  • Person eller sammanslutning som uträttar eller har uträttat kulturarbete med anknytning till kommunen
  • Person eller lag som utfört en betydande idrottslig prestation
  • Stipendierna är på 5 000 kronor vardera
  • Samma mottagare kan tilldelas stipendierna mer än en gång
  • Förslag på förtjänta personer eller förening samt en kort motivering lämnas/skickas till:

urban.dimberg@surahammar.se

alternativt:

Kärnhuset Ung Fritid

Västeråsleden 10

735 23 Surahammar

Vi vill ha förslagen senast 2020-11-10

Varmt välkomna att nominera någon!

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2020-10-20 14:25

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se