Du läser här:

Varning utgår till våra äldre medborgare

Det har kommit kommunen till kännedom att äldre i Surahammars kommun fått påhälsning av någon/några som utger sig för att vara tex. hantverkare, polis eller komma från någon av våra kommunala verksamheter.

Fråga alltid efter legitimation och tjänste-ID. Våra medarbetare i kommunala verksamheter som hemtjänst, SuraHus, Kommunalteknik skall alltid bära sitt tjänste-ID väl synligt och alltid kunna uppvisa legitimation.

Sidan publicerad av: Therese Kihlander

, 2020-03-20 14:03

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se