Du läser här:

Viktig information från skolan

Med anledning av senaste tidens incidenter på skolor inom Surahammars kommun vill Skolchefen, Katarina Djukic Forsman, be föräldrar att vara observanta på om barnen införskaffar diverse hushållsartiklar relaterade till informationen i pdf:en nedan.

Viktig information från skolanPDF (pdf, 65.8 kB)


Bild på löv med daggdroppar
Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

,

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se