Du läser här:

Hjälp oss att bli bättre!

Alla som vänder sig till, eller får vård och omsorg av äldreomsorgen ska få ett gott bemötande, en rättssäker handläggning och ett professionellt omhändertagande. Den som har synpunkter eller klagomål kan lämna dessa till ansvarig områdeschef.
Sidan publicerad av: Sabine Dahlstedt
, 2009-12-03 11:57

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se