Du läser här:

Välkommen till oss på Ekängsbadet!

Ekängsbadet

För ert barns säkerhet förväntar vi oss att den som besöker oss tillsammans med barn/vuxen som inte är simkunnig….

 • Själv tar ansvar för barnets/den vuxnes säkerhet
 • Du som följer med är vuxen och ombytt
 • Vid ett eventuellt tillbud ska du vara beredd att hoppa i och rädda ditt barn
 • Icke simkunnig får inte vistas i stora bassängen utan simkunnig badande vuxen
 • Barn under 6 år ska ha en vuxen badande med sig
 • Året du fyller 12 år och är simkunnig är du välkommen hit utan målsman
 • Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon eller läsplatta i simhallen
 • Förtäring av alkohol är ej tillåtet
 • Lyssna alltid på och följ personalens anvisningar
 • Här badbevakar vi varandra - kontakta alltid personalen vid tillbud
 • Var rädd om dig själv och andra så inga olyckor sker

Badets personal finns till för att hjälpa, förebygga tillbud och ingripa om något händer.


Sidan publicerad av: Susanna Ström
, 2020-09-28 10:57

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se