Du läser här:

Välkommen till oss på Ekängsbadet!

Ekängsbadet

För närvarande kan vi ta emot Swish samt kontant betalning!

För ert barns säkerhet förväntar vi oss att den som besöker oss tillsammans med barn/vuxen som inte är simkunnig….

 • Själv tar ansvar för barnets/den vuxnes säkerhet
 • Du som följer med är vuxen och ombytt
 • Vid ett eventuellt tillbud ska du vara beredd att hoppa i och rädda ditt barn
 • Icke simkunnig får inte vistas i stora bassängen utan simkunnig badande vuxen
 • Barn under 6 år ska ha en vuxen badande med sig
 • Året du fyller 12 år och är simkunnig är du välkommen hit utan målsman
 • Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon eller läsplatta i simhallen
 • Förtäring av alkohol är ej tillåtet
 • Lyssna alltid på och följ personalens anvisningar
 • Här badbevakar vi varandra - kontakta alltid personalen vid tillbud
 • Var rädd om dig själv och andra så inga olyckor sker

Badets personal finns till för att hjälpa, förebygga tillbud och ingripa om något händer.


Susanna Ström


, 2020-10-21 07:52

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se