Du läser här:

Vattengympa

Pga corona är våra vattengympapass förnärvarande inställda.

Prislista

Vuxen                             65:-                  10-kort 604:-

Pens/ungd 16-20 år         60:-                  10-kort 553:-


Sidan publicerad av: Susanna Ström
, 2020-09-24 10:36

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se