Du läser här:
Läsa på annat sätt

Läsa på annat sätt

På biblioteket finns talböcker som du kan lyssna på. De flesta nya böcker finns inlästa som talbok. Säg bara till vilken bok du vill läsa så hjälper vi dig.

Det finns olika talböcker för barn, på cd-romskiva (DAISY-talbok) och på kassett. Cd-rom-skivan lyssnar du med en särskild spelare eller i dator med ett särskilt läsprogram för DAISY-talböcker eller i en mp3-cdspelare. Du kan också flytta över filerna till en mp3-spelare.

Det finns också bok & DAISY. Då får du boken tillsammans med inläsningen på cd-romskiva när du lånar.

Flash är inte installerat.

Get Adobe Flash player

Menyillustrationer: Filippa Widlund.
Bibliotekets sidor för barn är utformade med hjälp av Mallas mall och lathund som finns på Barnens bibliotek länk till annan webbplats
Gunilla Falk


, 2018-03-19 13:10

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se