Du läser här:

Hur lånar jag?

Lånekort

Alla med godkänd legitimation kan få ett lånekort. Barn och ungdomar under 16 år måste ha målsmans underskrift på låntagaranmälan.

Låneregler

Utlånen gör vi i lånedisken, eller du själv i utlåningsautomaten. Lånetiden är normalt fyra veckor, kortare lånetid när det gäller efterfrågat material. Lånetiden för tidskrifter är två veckor. För videofilmer gäller en veckas lånetid. För att låna spelfilm måste du vara 16 år.

Du är ansvarig för de lån som registreras på ditt lånekort.

För överskriden lånetid tas en övertidsavgift ut för varje lånetillfälle. När du har fått första påminnelsen, kostar det 20 kronor för vuxna, oavsett antal försenade böcker som avses.
Efter ytterligare två veckor blir skulden 40 kronor, då får du samtidigt en räkning på böckerna.

Om du efter ytterligare två veckor inte lämnat tillbaka media om minst 5 till antal eller till ett värde av femhundra kronor, avstängs du för vidare lån.

Om ett media är förkommet eller skadat får du ersätta det enligt bibliotekets värdering enligt schablonpris. Vissa typer av media ersätts enligt återanskaffningspris.

Lånekortet är en värdehandling! Låt ingen annan låna på ditt lånekort. Anmäl förlust av kortet utan dröjsmål till biblioteket.

Omlån

Vill du behålla vad du lånat längre än låneperioden, kan du begära omlån om ingen annan reserverat vad du har hemma.

Du kan välja att göra detta direkt från söksidans rubrik "mina lån" om du har en pin-kod, per telefon 0220-390 91 eller genom att besöka biblioteket.

Har du lånat något vi skaffat från annat bibliotek — fjärrlån — måste du kontakta biblioteket för omlån.

Reservationer

Böcker eller annat material som är utlånat kan reserveras. Du kan göra detta själv direkt i katalogen om du har en pin-kod. Vi meddelar när boken är tillgänglig med e-post eller telefon. Du måste hämta boken inom sju dagar.

Fjärrlån

Finns inte boken du söker i vår katalog, så finns möjligheten att låna den från ett annat bibliotek. Är boken förhållandevis ny överväger biblioteket inköp.

Sidan publicerad av: Gunilla Falk
, 2020-03-31 13:52

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se