Du läser här:

Hjälpmedel

 

Datorer

Biblioteket har fem datorer. Två av datorerna är placerade i referensrummet och ämnade speciellt för dig som studerar. 

WiFi

Vi har trådlös uppkoppling.

Fax, kopiator, scanner.

Att kopiera enskilt material kostar för dig som studerar 1 krona/sida. Vihar också en fax, kostnad 5 kronor/sida. Du har också möjlighet att scanna dokument.

Läs-och studierum

Här kan du också boka ett studierum för enskilda studier och grupparbeten. Boka på telefon 0220 - 390 90, 390 91 eller kom till biblioteket och boka i utllåningsdisken.

Sidan publicerad av: Gunilla Falk
, 2020-03-31 13:57

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se