Du läser här:

Finskspråkiga föreningar

Här hittar du information om finska föreningar och finskspråkiga PRO-föreningar.

Tästä löydät tietoa Suomi-seuroista ja suomenkielisistä PRO-seuroista.

Pirjo Hakonen
0220-39112


, 2012-10-19 07:27

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se