Du läser här:

Kulturföreningsbidrag

Surahammars kommun betalar ut stödbidrag till Kulturföreningar för att stimulera till lokala arrangemang och aktiviteter.

I dokumenten hittar du information om vilka bidrag ni som förening kan ansöka om och hur ni ansöker. Blankettern

Riktlinje/information KulturföreningsbidragPDF (pdf, 166 kB)

 

Blanketter för ansökan om bidrag

Blankett för ansökan om ArrangemangsbidragPDF (pdf, 128.6 kB)

Blankett för ansökan om ProjektbidragPDF (pdf, 124.3 kB)

Blankett för ansökan om VerksamhetsbidragPDF (pdf, 128.9 kB)

Sidan publicerad av: Gunilla Falk
, 2019-09-03 17:01

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se