Du läser här:

Lotteritillstånd

Säljer er förening lotter eller anordnar lotterier?

Enligt lotterilagen är ni i så fall skyldiga att ansöka om en lotteriregistrering.PDF (pdf, 13.5 kB)
Med registrering menas att föreningen söker tillstånd att anordna lotterier under
en 3-års period. Efter periodens slut måste en ny ansökan skickas. En gång om året görs en lotteriredovisningPDF (pdf, 40.6 kB) som skickas in till den av kommunens utsedda lotterikontrollanten.

Länk till Spelinspektionenlänk till annan webbplats

Tänk på att:

Huvudregeln är att lotterier inte får anordnas utan tillstånd.
Tillstånd kan i princip endast beviljas ideella föreningar med allmännyttig verksamhet.

Exempel

Får utöva lotteriverksamhet;

Idrott
Nykterhet
Politiska partier
Pensionärsorganisationer
Ungdomsverksamhet
Handikappförening
Konst/Kultur
Hem och skolaföreningar
Brukshundsverksamhet
Trossamfund
Lions

Får inte utöva lotteriverksamhet;

Statliga organ
Kommunala organ
Arbetsgivarförening
Facklig organisation
Villaägarförening
Hyresgästförening
Skolklasser
Sektioner
Avelsförening
Intresseklubbar
Centrumförening
Rotary

Kärnhuset Ung Fritid, Surahammars kommun beviljar tillstånd och ger registreringar (vilket är vanligast) för lotterier för föreningslivet i Surahammars kommun.

Kraven för registrering för en 3-års period enligt & 17 lotterilagen.

- Antalet insatser och vinster samt värdet av dessa ska vara bestämda enligt uppgjord plan.
  Sammanlagda vinster ska motsvara minst 35% och maximalt 50% av insatsernas värde.
- Föreningen ska utse en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen.
- Lotteriet får utövas endast inom den kommunen där föreningen är verksam.

Steg för steg!

Beslut om lotteri
Föreningens styrelse ska besluta om att ett lotteri ska anordnas. (Exempelvis så får inte ett enskilt lag i en idrottsförening anordna egna lotterier). Ta en kopia på styrelseprotokollet och bifoga det med ansökningsblanketten.

Utse en lotteriansvarig
Föreningen ska utse en som är ansvarig för lotteriet. Det ska framgå i styrelseprotokollet vem det är med namn, adress och telefonnummer.

Ansökningsblankett finns på Kärnhuset Ung Fritid eller här;  Ansökan registreringPDF (pdf, 13.5 kB)

Skicka in handlingar
Följande handlingar ska skickas eller lämnas till Surahammars kommun,
Kärnhuset Ung Fritid, Box 203, 735 23 Surahammar.
- Protokollsutdrag med beslut om lotteriregistrering och lotteriansvarig.
- Föreningens stadgar (Om de inte redan skickats in vid ansökan om kommunalt   
  föreningsstöd)
- Senaste verksamhetsberättelsen

5. Avgifter
En 3-årsregistrering kostar 300:- och faktureras efter att ansökan har registrerats.

För vidare information om lotterier och lotteriregistrering kontakta;

Kommunens lotterihandläggare;
Hans Klocker   
0220 - 390 67
hans.klocker@surahammar.se

Kontrollant
Urban Dimberg
0220 - 392 08
urban.dimberg@surahammar.se

Vi bokar gärna in ett möte där vi gemensamt kan diskutera kring regler och saker
att tänka på vid anordnande av lotterier.

OBSERVERA! Det är av yttersta vikt att föreningen har en giltlig lotteriregistrering
om lotterier förekommer. Lotterier utan tillstånd kan medföra olika typer av
straff, exempelvis böter.

Utförligare information kring regelverket om lotterier finns på www.lotteriinspektionen.se

Exempel på situationer som kan uppstå:

Pojklaget födda 01 bestämmer sig för att sälja lottring för att få in pengar till en cup.

Fel. Sektioner eller lag får inte anordna lotterier. All lotteriverksamhet och ekonomi runt denna utgår från styrelsen. Tänk även på att föreningen naturligtvis måste ha registreringstillstånd och följa de regler kring lotterier som gäller.

En förening vill lotta ut vinster på entrébiljetten

Rätt om föreningen har en lotteriregistrering och att sammanlagda vinstvärdet uppgår till 35-50% av det totala entréintäkterna. I det här fallet räknas entréavgiften som lottpris.

Föreningen har i verksamhet i Surahammar men Pelles pappa jobbar i Västerås och tar därför med sig lotter och säljer på sin arbetsblats.

Fel Eftersom en lotteriregistrering bara gäller i den kommunen som föreningen är verksam.

A-laget bestämmer sig för att ha ett lotteri inom laget där endast lagmedlemmar får deltaga.

Rätt eftersom laget ses som en sluten grupp och får då anordna lotterier även
utan lotteriregistrering

Bollföreningen säljer minibollar som ska kastas så nära mittpunkten som möjligt. Vinnaren får pris.

Rätt eftersom detta räknas som en prestation och inte ett lotteri. Ingen registrering krävs.

En förening ger möjlighet till allmänheten att tippa resultat på A-lagets matcher under säsongen.

Rätt och fel. Lotteriregistrering krävs. Endast tillåtet att tippa hemmamatcher
eftersom vadhållning utanför den egna kommunen är förbehållet Svenska Spel.

Sidan publicerad av: Gunilla Falk
, 2019-05-23 09:34

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se