Du läser här:

Fritidsgårdar i Surahammars kommun

Det finns 3 kommunala fritidsgårdar i Surahammars kommun,
en i varje tätort.

Verksamhet

Fritidsgårdarnas verksamhet sker både på dag och kvällstid.
Självklart är all verksamhet som sker i gårdarnas regi drogfri.

Sidan publicerad av: Hans Klocker
, 2020-06-17 15:03

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se