Du läser här:

Fritidsgården Ramnäs

Lilla Kärnhuset

Om du vill veta mer om fritidsgårdens verksamhet
kan du kontakta Kärnhuset Ung Fritid på tel. 0220 - 390 67

Verksamheten är öppen för de som går i årskurs 4 och äldre.

Öppettider

16 januari - 15 maj

Tisdag  17.00 - 21.00

Gunilla Falk


, 2018-06-18 18:17

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se