Du läser här:

Fritidsgården Ramnäs

Lilla Kärnhuset


Öppettider

På grund av Covid-19 är fritidsgården tills vidare stängd.


Om du vill veta mer om fritidsgårdens verksamhet
kan du kontakta Kärnhuset Ung Fritid på tel. 0220 - 390 67
Hans Klocker


, 2020-11-18 10:32

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se