Du läser här:

Idrotts- och motionsanläggningar

I Surahammars kommun finns en mångfald av idrotts- och motionsanläggningar.
Kommunen äger och driver ett flertal idrotts- och fritidsanläggningar, en del i samarbete med föreningar. Några anläggningar är dock helt föreningsägda.

För mer information om anläggningarna kontakta:
Kärnhuset Ung Fritid telefon 0220 - 392 08, 0220 - 390 67
 

Fotbolssplan
Sidan publicerad av: Hans Klocker
, 2019-09-02 15:38

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se