Du läser här:

I skogsbrandens spår

brandhärjad skog

För dig som tänker besöka den branddrabbade skogen

I maj 2015 öppnades området återigen för allmänheten, detta efter att ha varit avlyst under hösten och vintern.

Iaktta försiktighet och visa respekt Var försiktig och uppmärksam när du vistas i den branddrabbade skogen. Håll avstånd till skogsmaskiner och se upp för timmerbilar.

Allemansrätten gäller på platsen vilket innebär att du får röra dig fritt i området, men samtidigt måste respektera människor, djurliv och natur. Kom också ihåg att allemansrätten inte gäller på privata tomter.

Risk för fallande träd och grenar Marklager och rötter har på många ställen i skogen brunnit upp, det innebär att de träd som står kvar inte har lika mycket fäste i marken. Detta kan leda till att träd lättare blåser omkull och att grenar har lättare att falla än i en vanlig skog.

Framtida naturreservat En stor del av det branddrabbade området kommer att bli naturreservat. Planen är att vägen som ska gå rakt igenom naturreservatet ska öppnas i slutet av sommaren eller under hösten 2015.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sidan publicerad av: Sabine Dahlstedt
, 2016-01-07 08:18

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se