Kyrkor i området

Virsbo kyrka

Sura kyrka

Kyrkan uppfördes i nyromantisk stil 1890-1892, efter ritningar av arkitekt Gustaf Pettersson.

Idag kan kyrkan uppvisa landets största kormålning utförd av konstnären Nils-Aron Berge 1945-1956. Kormålningen framställer bibliska gestalter sida vid sida med offentliga personer i den samtida bruksorten.

Kororgeln installerades 1980 och stora orgeln 1983.  

Vägbeskrivning: Kyrkan ligger vid väg 252. Avfart till Surahammars samhälle.   Kontakta kyrkvaktmästaren för mer information om kyrkan och kyrkogården, telefonnummer 0220 - 464 72

 

Ramnäs kyrka

På tidigt 1400-tal byggdes en första liten enskeppig stenkyrka, utan kor, sakristia och sidoskepp av Ramnäs bönder. Under 1600 och 1700-talet utvidgades kyrkan för att 1792 få sin nuvarande utformning.

Det vackra tornet med lökkupol byggdes 1740.

Interiören är nyklassisk med enkla ljusa färger. På predikstolen från 1804 står ett timglas med änkedrottning Katarina Stenbocks initialer.

Vägbeskrivning: 200 meter norr om korsningen mellan riksvägarna 252 och 66.   Kontakta kyrkvaktmästaren för mer information om kyrkan och kyrkogården, telefonnummer 0220 - 464 54

 

Virsbo kyrka

En ekumenisk kyrka uppfördes 1937 av Herman Lagercrantz, Virsbo bruk, efter ritningar av Lars Johan Lehming - interiör och Erik Hahr - exteriör.

Invändiga målningar av konstnär Axel Hörlin.

Klockan i klockstapeln ritades av prins Eugen, smiddes i Rom och välsignades av Påven Pius den X1 1924.

Kyrkan ägdes av Virsbo bruk fram till 1976, då den överlämnades till Ramnäs församling.

Vägbeskrivning: Öster om Virsbo centrum, korsningen Allévägen och Skräddarvägen. Kontakta kyrkvaktmästaren för mer information om kyrkan och kyrkogården, Tfn 0220 - 464 55

 

Lisjö Brukskyrka

Lisjö och Larsansjö bruk hade sin storhetstid under 1700-talet. Tackjärnet hämtades från hyttorna kring Smedjebacken, Fagersta och Norberg. De tunga järntrasporterna sköttes mestadels av torpare under Lisjö säteri, vintertid med draghjälp av hästar och oxar.

I klensmedjan tillverkades liar, yxor, hästskor, oxskor, söm, spik, beslag och mycket mer. Mellan Lisjö bruk och Surahammar gick en järnväg kallad Lisjöbanan. År 1795 lät brukspatronen Warner Groen bygga en brukskyrka till förmån för brukets arbetare. I byggnaden, som idag är det som kvarstår från brukstiden, fanns även sju smedsbostäder med kök och kammare. På vardagarna användes kyrkans övervåning som skolsal.

År 1880 övergick kyrkan till Sura församling som lät renoverade den 1925. Högtidlig återinvigning hölls av dåvarande biskop Einar Billing. Klockstapeln byggdes 1928

Lisjö brukskyrka är en sevärdhet som ingår i Ekomuseum Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lisjö brukskyrka

Lisjö Brukskyrka

Sidan publicerad av: Gunilla Falk
, 2019-06-11 11:45


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se