Du läser här:

Vård & omsorg

Vård och omsorg i Surahammars kommun omfattar omsorgen av våra äldre och funktionsnedsatta likväl som stöd och hjälp för enskilda individer som våra familjer och flyktingar.

 

Individ- och familj

Här finns information och kontaktuppgifter om du har frågor som rör bland annat barn, ungdom och familj, sociala frågor, försörjningsstöd, privatekonomi, att vara ny i Sverige, hjälp att komma i kontakt med Socialjourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldre

Här finns information och kontaktuppgifter om du har frågor som rör bland annat boende, hemsjukvård, hemtjänst, färdtjänst, anhörigstöd, väntjänst.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Här finns information och kontaktuppgifter om du har frågor som rör bland annat ansökan om insatser, psykisk funktionsnedsättning, god man och förvaltare, bostadsanpassning, fritid, särvux.

 

Organisation och ansvar

Socialnämnden har det politiska ansvaret för vården och omsorgen. Socialchefen har det övergripande ansvaret för verksamheterna som leds av olika områdes- och enhetschefer.   Här kan du läsa mer om vår organisation.  


Sidan publicerad av: Lina Kihlmark
, 2017-01-18 15:23
Länk till information om Våld i nära relationer

Våld i nära relation


Vill du jobba som kontaktperson eller kontaktfamilj?

Läs merPDF (pdf, 50.6 kB)

 

 

 

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212.000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se