Du läser här:

Välkommen till äldreomsorgen

Äldreomsorgen i Surahammars kommun erbjuder vård, omsorg och rehabilitering för äldre och funktionshindrade. Målet för äldreomsorgen är att de som önskar skall kunna bo kvar hemma och där få den hjälp och service som krävs för det dagliga livet. Det finns en hemtjänstgrupp samt serviceboenden i samtliga tätortrter (Virsbo, Ramnäs och Surahammar). Boende för personer med stor vårdtyngd och demensboende finns i Surahammars tätort.

Sol genom träd

Hur ansöker jag om insatser?
Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen. Ansökan om insatser görs hos biståndshandläggarna som utreder och beslutar om insatserna. Det är varje människas individuella behov som avgör rätten till hjälp.

Skulle du få dubbla boendekostnader kan du ansöka om jämkning, information och ansökningsblankett om jämkning

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2020-03-31 13:45

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se