Du läser här:

Välkommen till äldreomsorgen

Äldreomsorgen i Surahammars kommun erbjuder vård, omsorg och rehabilitering för äldre och funktionshindrade. Målet för äldreomsorgen är att de som önskar skall kunna bo kvar hemma och där få den hjälp och service som krävs för det dagliga livet. Det finns en hemtjänstgrupp samt serviceboenden i vardera tätort (Virsbo, Ramnäs och Surahammar). Boende för personer med stor vårdtyngd och demensboende finns endast i Surahammars tätort.

Sol genom träd

Hur ansöker jag om insatser?
Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen. Ansökan om insatser görs hos biståndshandläggarna som utreder och beslutar om insatserna. Det är varje människas individuella behov som avgör rätten till hjälp. Blankett för ansökan om bistånd hittar du härWord (word, 62.8 kB). Information om avgifter för vård och omsorg, aktuella för 2017 finns härPDF (pdf, 381.4 kB). Skulle du få dubbla boendekostnader kan du ansöka om jämkning, information och ansökningsblankett om jämkning hittar du härPDF (pdf, 250.1 kB).

Sidan publicerad av: Elin Bergerin
, 2017-03-24 11:11

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se