Du läser här:

Äldreomsorg på finska

I januari 2010 trädde en ny lag i kraft, lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den syftar till att värna om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om förvaltningsområde för finska. I en kommun som är ett finskt förvaltningsområde har finskspråkiga vissa lagstadgade språkliga rättigheter.
 
Surahammars kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan den 1 maj 2010. Det betyder bland annat kommunen är skyldig att erbjuda äldreomsorg helt eller delvis på finska om någon så önskar. 
 
I Surahammars kommun finns finsktalande personal inom äldreomsorgen.
 
Om du har frågor om äldreomsorg på finska kan du kontakta:
Virpi Sieppi tfn 0220-392 96

Sidan publicerad av: Carina Gardh Nilsson
, 2018-06-18 10:01

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se