Du läser här:

Avgifter

Allmänt

Du som beviljats insatser betalar en avgift för den service och omsorg du får.

Detsamma gäller trygghetslarm och kommunal hemsjukvård.

Kommunen måste enligt lag, försäkra sig om att du har ekonomiskt utrymme för att betala innan man tar ut avgift för respektive insats.

Vad du har beviljats framgår av det beslutsmeddelande du fått av din biståndshandläggare.

Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom vård och omsorg är enligt socialtjänstlagen (2001:453) knutna till prisbasbeloppet. Socialstyrelsen redovisar varje år de belopp som kommunen använder för att beräkna de avgifter som är knutna till prisbasbeloppet.

Avgifter

I dokumentet hittar du mer information om avgifter:
Avgifter, vård och omsorgWord (word, 44.7 kB)

Avgiftshandläggare

Kim Andersson
Telefon: 0220-393 30
E-post: kim.andersson@surahammar.se

Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2020-03-31 15:36

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se