Du läser här:

Särskilt boende

Du får mer information och ansöker om boende hos våra biståndshandläggare.

Elin Bergerin


, 2017-05-15 08:47

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se