Du läser här:

Särskilt boende

Du får mer information och ansöker om boende hos våra biståndshandläggare.

Helena Karlsson


, 2018-12-25 11:15

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se