Du läser här:

Dynabacken

Dynabacken är ett servicehus som ligger centralt i Virsbo. Husen är byggda i radhuslängor.
Storleken på lägenheterna varierar mellan 2 och 3 rum och kök med tillhörande förråd.

Vår målsättning

Varje boende ska i en trygg och säker miljö få sina individuella vård-och omsorgsbehov tillgodosedda.

Kontaktmannaskap

Varje boende har en egen kontaktperson som svarar för praktiska frågor, anhörigkontakter och hjälper till med att hitta lämpliga aktiviteter.

Aktiviteter

På Dynabacken finns en hobbylokal som erbjuder bland annat bingo, gymnastik eller någon form av individuell aktivitet/stimulering. Underhållning anordnas även då och då.

Sjukvård och rehabilitering

Varje boende har en områdesansvarig sjuksköterska samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att tillgå och den boendes familjeläkare ansvarar läkarinsatserna.

 

Ansöker gör du hos biståndshandläggarna

För mer information kontakta
Ann Eriksson
Tfn 0220-393 98

Besöksadress

Dynavägen

730 61 Virsbo 

Sidan publicerad av: Carina Gardh Nilsson
, 2018-06-18 09:58

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se