Du läser här:

Källbogården

Källbogården inrymmer demens- och vårdboende Solbacken, Källbobacken, Björkbacken, Lilla Källbo samt Stora Källbo, korttidsplatser samt Knuten som är en verksamhet för dagvård av personer med demenssjukdom

För samkväm på Stora Källbo

Vår målsättning

Varje boende ska i en trygg och säker miljö få sina individuella vård- och omsorgsbehov tillgodosedda.

Kontaktmannaskap

Varje boende har en egen kontaktman som svarar för praktiska frågor, anhörigkontakter och hjälper till med att hitta lämpliga aktiviteter.

Aktiviteter

Gemensamma aktiviteter för alla brukare sker kontinuerligt på Källbogården. I tillägg har alla avdelningar någon form av aktivitet dagligen såsom, bingo, gymnastik och någon form av individuell aktivitet/stimulering.

Sjukvård och rehabiltering

Varje boende har en områdesansvarig sjuksköterska samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att tillgå och arbetet kring brukarens välmående är teambaserat. Familjeläkare finns knuten till varje avdelning.


Korttidsplats är ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen i form av tillfällig vistelse.

Ansöker gör du hos biståndshandläggarna.

För mera information ring:

Peter Jakobsson, ansvarig chef Demensboenden Solbacken, Källbobacken och Björkbacken samt Knuten
Tfn 0220-393 94

Barbara Laaksonen, ansvarig chef Äldreboenden Lilla och Stora Källbo                    Tfn 0220-393 13

Besöksadress

Hjulmakarvägen 35

735 33 Surahammar

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-08-08 15:42

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se