Du läser här:

Österängen och Björkängen

Servicehus

Österängen är ett servicehus som är finns i Surahammars tätort. Servicehuset är ett enplanshus och består av lägenheter med 1-2 rum och kök/pentry.

Demensboende

Österängen inrymmer även Björkbacken som är ett boende för demenssjuka personer.

Vår målsättning

Varje boende ska i en trygg och säker miljö få sina individuella vård- och omsorgsbehov tillgodosedda.

Kontaktmannaskap

Varje boende har en egen kontaktman som svarar för för praktiska frågor, anhörigkontakter och hjälper till med att hitta lämpliga aktiviteter.

Aktiviteter

På Österängen finns en hobbylokal som erbjuder bland annat bingo, gymnastik eller någon form av individuell aktivitet/stimulering. Även underhållning anordnas.

Sjukvård och rehabilitering

Varje boende har en områdesansvarig sjuksköterska samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att tillgå och den boendes familjeläkare ansvarar för läkarinsatser.

 

Ansöker gör du hos biståndshandläggarnaöppnas i nytt fönster.

För mer information om servicehus kontakta

Johanna Elmerfors

0220-391 20

För mer information om demensboende kontakta

Peter Jakobsson

0220-393 94


Sidan publicerad av: Helena Karlsson
, 2019-04-17 07:25

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se