Du läser här:

Städet

Städet är ett servicehus som ligger centralt i Ramnäs. Storleken på lägenheterna varierar mellan 1 och 2 rum och kök med tillhörande källarförråd.

Vissa lägenheter är så kallade kategorilägenhet dessa kräver inte ett beslut på särskilt boende från biståndshandläggare. Intresseanmälan sker via områdeschefen. 

Vår målsättning

Varje boende ska i en trygg och säker miljö få sina individuella vård- och omsorgsbehov tillgodosedda.

Kontaksmannaskap

Varje boende har en egen kontakman som svarar för praktiska frågor, anhörigkontakter och hjälper till med att hitta lämpliga aktiviteter.

Aktiviteter

På Städet finns en hobbylokal som erbjuder bland annat bingo, gymnastik samt någon form av individuell aktivitet/stimulering. Underhållning anordnas då och då

Sjukvård och rehabilitering

Varje boende har en områdesansvarig sjuksköterska samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att tillgå och den boendes familjeläkare ansvarar för läkarinsatserna.

Gäller ej boende i kategorilägenheter.

 
Ansöker gör du hos biståndshandläggarna

För mer information kontakta
Ann Eriksson
Tfn 0220-393 98

Besöksadress

Åshammarvägen 7

730 60 Ramnäs

Sidan publicerad av: Carina Gardh Nilsson
, 2018-06-18 09:59

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se