Du läser här:

Bostadsanpassning

Om du drabbats av någon skada eller sjukdom (funktionshinder) kan din bostad behöva anpassas. Den som drabbats kan få bidrag för att anpassa sin permanentbostad. Bidrag lämnas till skälig kostnad för åtgärder i och i anslutning till bostaden som är nödvändiga för att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Läs mer om bostadsanpassning här på Surahammar.se

Sidan publicerad av: Trina Sterner
, 2016-10-24 07:49

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se