Du läser här:

Hälso- och sjukvård i kommunen

Kommunens hälso- och sjukvård regleras av hälso- och sjukvårdslagen. (HSL)

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för de personersom bor på särskilt boende och LSS-boende, Korttidsboende SoL, dagverksamheten Knuten och dagliga verksamheterna inom LSS. Kommunens hälso- och sjukvård sträcker sig ej till andra biståndsinsatser eller LSS-insatser så länge inte brukaren är hemsjukvårdspatient. Hemsjukvården gäller endast vuxna.


Sjuksköterska finns dygnet runt.
Tfn 0220-391 18

Sidan publicerad av: Carina Gardh Nilsson
, 2018-06-18 09:58

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se