Du läser här:

Hemtjänst

Målet för äldreomsorgen är att äldre skall kunna bo kvar i sin invanda miljö och där få den hjälp som behövs för det dagliga livet. Arbetet i äldreomsorgen skall kännetecknas av gott bemötande, förtroende, trygghet och delaktighet. Varje brukare har en egen kontaktman.

Hemtjänst kan omfatta insatser av servicekaraktär och/eller personlig omvårdnad.

Hur ansöker jag?

Du får mer information och ansöker hos våra biståndshandläggare. Du kan även hitta ansökningsblanketten härWord (word, 89.6 kB).
 

Kostnad

Kommunen tar ut avgift för beslutade insatser. Dessa avgifter beräknas individuellt utifrån en fastställd maxtaxa. Maxtaxan är den lagstadgade högsta avgift kommunen får ta ut.

Kontaktinformation till våra områdeschefer inom hemtjänsten
Ann Eriksson Tfn 0220-393 98 Ramnäs- Virsbo

Helena Karlsson Tfn 0220-392 24 Surahammar

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-07-22 12:06

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se