Du läser här:

Korttidsplats är en tillfällig insats som beviljas efter sjukhusvistelse, vid akut förändrad situation i hemmet då hemtjänstinsatser inte bedöms vara tillräckliga och vid vård ilivets slutskede.

Växelvård innebär att brukaren beviljas regelbunden korttidsplats i bestämda tidsintervaller. Syftet är främst att avlösa de närstående.

Avlastning kan beviljas i de fall en närstående som normalt vårdar sin anhörig skall resa bort.

Hur ansöker jag?

Du får mer information och ansöker hos våra biståndshandläggare.  Du kan även hitta ansökningsblanketten härWord (word, 89.6 kB).

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-07-22 12:07

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se