Du läser här:

Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshindrade

Kommunala pensionärsrådet fungerar som ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och kommunen vad gäller planering av insatser för äldre. Rådet sammanträder fem gånger per år.

Ordförande är Ann Augustin och sekreterare Inger-Marie Carlsen.

Kommunala rådet för funktionshindrade fungerar som ett organ för samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationer och kommunen vad gäller planering av insatser för funktionshindrade. Rådet sammanträder fem gånger per år.

Ordförande är Ann Augustin och sekreterare Inger-Marie Carlsen. 

E-post till Inger-Marie Carlsen

Tfn 0220 - 392 02

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2020-03-26 13:23

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se