Du läser här:

Rehabilitering

Hemrehabteam:

 

  • Sjukgymnast och arbetsterapeut har sina lokaler på Källbogården.
  • Arbetar för att äldre och funktionshindrade ska ha möjlighet att bo kvar i det egna hemmet trots att man drabbats av sjukdom/skada.
  • Deltar tillsammans med biståndshandläggare i vårdplanering inför utskrivning från sjukhus.
  • Erbjuder handledning av och utbildning för både anhöriga och personal.
  • Hemsjukvård, läs mer under rubriken kommunal hemsjukvård.

 
Genom insatser i det egna hemmet arbetar man för en möjlig hemgång direkt från sjukhuset. Vid behov vistas man en kortare tid på korttidsplats i kommunen innan hemgång. En ny vårdplanering och ofta ett hembesök sker före utskrivning från avdelningen.
Träning/rehabilitering bedrivs i hemmet, på korttidsplats eller på dagrehab.
Hemrehabteamet kan kopplas in även om man inte har varit inlagd på sjukhus.
Du själv, anhöriga, distriktssköterska, hemtjänstpersonal eller biståndshandläggare kan kontakta teamet direkt. Det kan gälla rehabilitering, hjälpmedelsutprovning eller bostadsanpassning t ex.
 
För mera information kontakta

Tfn 0220-392 48 sjukgymnast

Tfn 0220-392 25 arbetsterapeut

Tfn 0220-390 81 arbetsterapeut 
 
 

Rehabteam inom särskild boendeform, arbetsterapi och sjukgymnastik:

 
Genom sina insatser arbetar sjukgymnasten och arbetsterapeuten för att:
 

  • Den boende ska ges möjlighet att utföra det man klarar av trots funktionsnedsättning.
  • Den boende ska få individuell träning/behandling eller träning i grupp för att kunna bibehålla sina funktioner.
  • Fungera som konsult till omvårdnadspersonal samt erbjuda aktuell utbildning kontinuerligt.

 
För mera information kontakta
                                                                                                                 

Tfn 0220-390 76 sjukgymnast 

Tfn 0220-392 96 arbetsterapeut

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2018-04-09 09:01

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se