Du läser här:

Rehabilitering

För att få en fungerande vardag kan det ibland behövas hjälpmedel och/eller rehabilitering.

Rehabilitering handlar om träning, råd och stöd för att få en fungerande vardag. Rehabiliteringen kan ske i det egna hemmet eller på särskilt boende. All rehabilitering utgår från den enskildes mål.

Rehabteamet tillhandahåller rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning i ordinärt och särskilt boende i syfte att klara aktiviteter i det dagliga livet. Vid enheten finns legitimerade fysioterapeuter och legitimerade arbetsterapeuter.

Vi finns även att tillgå vid behov inför utskrivning från sjukhus.
Vi erbjuder handledning och utbildning för både anhöriga och personal.

Du själv, anhöriga, distriktssköterska, hemtjänstpersonal eller biståndshandläggare kan kontakta teamet direkt. Det kan gälla rehabilitering eller hjälpmedelsutprovning.

Kontor finns på Hjulmakarvägen 35, Källbogården.

Kontakt

Surahammar Södra

Arbetsterapeut

Fysioterapeut

Telefon: 0220-392 25

Telefon: 0220-392 48


Surahammar Norra och landsbygd

Arbetsterapeut

Fysioterapeut

Telefon: 0220-390 81

Telefon: 0220-390 76

 

Ramnäs och Virsbo

Arbetsterapeut

Fysioterapeut

Telefon: 0220-392 96

Telefon: 0220-392 49

 

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-11-15 10:54

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se