Du läser här:

Anhörigstöd

Hjälper eller stöttar du en närstående med funktionsnedsättning  som behöver stöd för att klara sin vardag? I Surahammars kommun erbjuder kommunen och andra frivilliga organisationer stöd till dig som närstående. Läs mer om det stöd som erbjuds och de mötesplaster och medmänniskor som finns!

Sidan publicerad av: Elin Bergerin
, 2017-04-04 13:23

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se