Du läser här:

En bra plats

Anhörigstöd via nätet
Stödjer du en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller missbruk behöver stöd? För att klara av att hjälpa andra behöver man ibland själv få stöd. För dig som vill ha kontakt med andra anhöriga via nätet erbjuder kommunen e-tjänsten ”En bra plats” – en samlingsplats för information, råd och stöd till anhöriga.

”En bra plats”
Sidan erbjuder lättillgänglig information, forskning och fakta, både i text och i korta filmer. Här kan du möta andra anhöriga i hela landet med liknande situation som din. Du är anonym för dem du samtalar med, endast den kontaktperson som lagt in dina uppgifter vet vem du är.

Nätverket
"En bra plats" nätverk består av anhöriga i åldrarna 16-94 år med närstående som är spridda över 160 diagnoser. Det är kostnadsfritt för dig som anhörig och tillgängligt dygnet runt.

För mer information:
Kontakta Seija Blefors Edqvist, telefon: 0220 - 390 34.


Sidan publicerad av: Seija Blefors-Edqvist
, 2020-04-02 13:30

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se