Du läser här:


OBS!

Nya föräldrautbildningar startar inom kort, se inbjudan i högra marginalen


Familjens hus - öppenvård för barn och ungdom

Familjens hus är ett samarbete mellan Surahammars kommun, Surahammars församling och Ängsgårdens vårdcentral.
Lokalerna som ligger mitt i centrum är rymliga, ljusa och fräscha och inbjuder till samtal.


Vår målsättning är att:

  • främja en attraktiv mötesplats för barn och vuxna
  • skapa goda relationer
  • stödja och stärka föräldrarollen
  • informera och ge råd

I Familjens Hus finns:

Familje och -ungdomsbehandlarna vänder sig till barnfamiljer och ungdomar upp till 20 år som behöver stöd.

Till oss kan du komma själv eller som en insats från socialsekreterare. Vi erbjuder kostnadsfritt tidiga insatser som bygger på frivillighet och samverkan. Beslut om insatser tas alltid i samförstånd med familjen och den unge.

Vi kan erbjuda dig och/eller din familj:

Föräldrautbildning Komet 3-11 år
Ledarskapsträning för tonårsföräldrar - LFT
Individuell föräldravägledning
Familjesamtal
Råd- och stödsamtal
Trappan samtal för barn som bevittnat våld
Ilskekontroll/självkontrollsträning
Drogtester
Information om alkohol och droger
Medling vid brott
Tjejgrupper
 
Kontaktuppgifter:

Evelyn Jacobsson

Familjebehandlare

Telefon 0220-390 38

Jenny Öberg

Familjebehandlare

Telefon 0220-390 12

Adress: Köpmangatan 24, Surahammar

 

 

 

Sidan publicerad av: Eva-Lena Odeling
, 2016-05-17 09:56

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se