Du läser här:

Funktionsnedsättning

Höstträd

Surahammars kommun ansvarar för stöd till personer med funktionsnedsättning. Målet är att ge stöd, delaktighet i samhällslivet och uppnå goda levnadsvillkor.

Rätten till hjälp regleras bland annat i LSS (lagen om särskild stöd och service till vissa funktionshindrade) och i Socialtjänstlagen. Ansökan om stöd görs hos handläggarenlänk till annan webbplats.

 


Axel Kjellin


, 2019-01-10 13:58

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se