Du läser här:

Anhörigstöd

Hjälper eller stöttar du en närstående med funktionsnedsättning  som behöver stöd för att klara sin vardag? I Surahammars kommun erbjuder kommunen och andra frivilliga organisationer stöd till dig som närstående. Läs mer om det stöd som erbjuds och de mötesplatser och medmänniskor som finns!

Sidan publicerad av: Seija Blefors-Edqvist
, 2020-04-02 13:28

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se