Du läser här:

Bostadsanpassning

Den som har funktionshinder kan få bidrag för att anpassa sin permanentbostad. Bidrag lämnas till skälig kostnad för åtgärder i och i anslutning till bostaden som är nödvändiga för att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Läs mer om bostadsanpassning och hur du ansöker här.

Elin Bergerin


, 2017-03-24 10:22

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se