Du läser här:

Bostadsanpassning

Om du på grund av din funktionsnedsättning behöver anpassa din bostad, med tekniska lösningar för att underlätta vardagen, kan du söka bidrag för bostadsanpassning. Syftet med en bostadsanpassning är att du ska kunna leva ett självständigt liv i eget boende.

Vem kan ansöka om bidrag?

Bidraget är ett komplement till bygglagstiftningen. Syftet är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad. Du som har eller bor tillsammans med en person som har bestående funktionsnedsättning kan få bidrag för att anpassa din permanenta bostad. Även du som regelbundet tar hand om en person med funktionsnedsättning i din bostad kan få bidrag.

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel genom hjälpmedel eller omdisponering av bostaden. Åtgärderna ska inte höra till det normala underhållet av bostaden och behovet av åtgärder ska inte ha uppstått på grund av byggnadstekniska brister.

 

Vad kan jag få bidrag till?

Bidrag lämnas till åtgärder som rör bostadens fasta funktioner. Det kan inte användas till sådant som man normalt tar med sig när man flyttar som möbler, lampor eller hushållsmaskiner. Till bostadens fasta funktioner hör exempelvis:

  • Komma in och ut ur bostaden, exempelvis ramp, dörrautomatik, trapphiss m.m.

  • Förflytta sig inom bostaden, exempelvis utjämning av trösklar och dörrbreddning.

  • Laga mat och äta, exempelvis spisvakt och förstärkt belysning.

  • Sköta sin hygien, exempelvis stödhandtag i dusch och badkarsborttagning.

Anpassningen ska vara nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Bidrag utgår inte heller om behovet kan täckas av hjälpmedel som tillhandahålls av landstinget.

Du kan hitta mer information om bidraget i Boverkets handbok på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och du kan läsa lagen om bostadsanpassning som helhet på riksdagens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Axel Kjellin


, 2018-08-07 10:33

Kontakta oss

Bostadsanpassning

Plan- och byggkontoret
plan-bygg@surahammar.se
Telefon: 0220-390 00

Besöksadress:
Hjulmakarvägen 18,
735 31 Surahammar

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se