Du läser här:

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad för att bo kvar kan ansöka om bidrag. Det kan handla om att ta bort trösklar, sätta upp ett stödhandtag eller anpassa ditt badrum.

Det här kan du få hjälp med

Bidrag kan beviljas för att du ska kunna klara din vardag så självständigt som möjligt, till exempel att förflytta dig inomhus och ta dig in i och ut ur bostaden. Bidraget kan du få för att anpassa fasta funktioner, det vill säga sådant som du normalt inte tar med dig när du flyttar. Det kan handla om att ta bort trösklar, sätta upp ett stödhandtag eller anpassa din duschplats. Utanför bostaden kan det finnas behov av att montera ramper eller installera en dörrautomatik.

För att få bidrag ska behovet av anpassning inte kunna tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel. En annan förutsättning är att ditt behov är långvarigt eller bestående. Tillfälliga funktionsnedsättningar ger inte rätt till bidrag.

Så här ansöker du

Ansökan om bidrag i Surahammars kommun görs hos Västra Mälardalens Kommunalförbund. Till din ansökan kan du behöva bifoga ett intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig. Intyget ska styrka att de åtgärder du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Blankett

Bostadsanpassningsbidrag - ansökningsblankett med anvisningarlänk till annan webbplats

Blanketter och intyg skickas till:
Västra Mälardalens Kommunalförbund
Bidrag och tillstånd
731 85 Köping

Handläggning

Förbundets handläggare gör en utredning och fattar beslut i ärendet. Ibland behöver även hembesök göras.

Beslut

I beslutet framgår hur du går vidare för att få dina åtgärder utförda.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Du får information om hur du gör i ditt beslut.

Mer information

För mer information läs Boverkets handbok för Bostadsanpassningsbidrag.länk till annan webbplats

Du kan även läsa en liten del av informationen från Boverkets handbok i broschyren "Bostadsanpassningsbidrag".

Framsida på broschyren

Ladda ner vår broschyr i pdf-format som du kan skriva ut (268 kb)

Sidan publicerad av: Henrik Berg
, 2019-07-08 08:59

Bostadsanpassning

Västra Mälardalens Kommunalförbund

bidrag@vmkfb.se

0221-67 00 00länk till annan webbplats

Besöksadress:

Hultgrensgatan 4, Västra Mälardalens Kommunalförbund, 731 50 Köping

Fax: 0221-67 00 77

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se