Du läser här:

Hur går det till?

Du som ansöker om bostadsanpassningsbidrag ska välja entreprenör, skriva avtal med och betala entreprenören när arbetet är klart.

Du som ansökt och beviljats bidrag ska välja entreprenör, skriva avtal med och betala entreprenören när arbetet är klart. Det är ingen skillnad jämfört med om du hade valt att inte söka något bidrag till din anpassning.

Ansökan

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. Till din ansökan ska du alltid bifoga intyg och minst en kostnadsberäkning, en så kallad offert, för anpassningsåtgärderna. Vid större anpassningar behöver du även ritningar eller annan teknisk dokumentation. Om du inte själv kan driva ditt ärende och du får hjälp av någon som är ditt ombud behöver du även skicka in en skriftlig fullmakt angående detta.

Intyg

Till din ansökan behöver du alltid bifoga ett intyg från en arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig som styrker behovet av åtgärden. Gäller din ansökan åtgärder på grund av nedsatt syn kan du kontakta syncentralen gällande intyg. Vid dolda funktionsnedsättningar såsom allergi eller överkänslighet kan det krävas intyg från läkare.

Offert

Till din ansökan ska du alltid bifoga minst en kostnadsberäkning för anpassningsåtgärderna. Gäller det dyrare åtgärder som till exempel trapphiss ska du begära in flera offerter.

I Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster framgår vad en sökande ska bigofa till en ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Fastighetsägarens medgivande

Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt rekommenderar vi att du i ett tidigt skede kontaktar din fastighetsägare för att diskutera anpassningen. Som regel behöver du ett medgivande från din fastighetsägare för att genomföra anpassningsåtgärder. Be att få ett skriftligt medgivande till att anpassningen får utföras och vad som gäller om du flyttar från bostaden. Bifoga en kopia av eventuellt medgivande till din ansökan.

Bygganmälan?

Vissa åtgärder kan vara anmälningspliktiga enligt Plan- och bygglagen och du behöver därför kontakta byggnadsnämnden för att få startbesked innan du kan beställa anpassningen. Tänk på att också lämna in dokumentation för att få ett slutbesked gällande din bygganmälan. Om du är osäker på vad som gäller kan du kontakta din kommun. Läs kommunens information om bygganmälan.

Utredning

När din ansökan är komplett utreder kommunens handläggare ditt ärende. Vid behov bokar handläggaren tid för hembesök hos dig. Handläggaren bedömer om de sökta åtgärderna är bidragsberättigade enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag. Med det menas till exempel att åtgärderna är nödvändiga, att bostaden används permanent, att ansökan avser anpassningar av bostadens fasta funktioner och att åtgärderna inte behöver utföras av väsentligen andra orsaker än funktionsnedsättningen.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-04 13:35

Kontakta oss

Bostadsanpassning

Plan- och byggkontoret
plan-bygg@surahammar.se
Telefon: 0220-390 00

Besöksadress:
Hjulmakarvägen 18,
735 31 Surahammar

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se