Fritidsverksamhet LSS


Fritidsgårdskvällar på Hammarskolan på onsdagar mellan 18.00-20.00.

Vi har under 2017 öppet 4/1 -14/6 samt 9/8-20/12

Vänder sig till ungdomar och vuxna som omfattas av LSS.

Vi spelar spel och umgås samt har några temakvällar per termin.

Välkomna!

För mer information kontakta

Områdeschef Carina Gardh-Nilsson
Tfn 0220-391 74

Trina Sterner


, 2017-03-23 15:38

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se