Fritidsverksamhet LSS


Fritidsgårdskvällar på Hammarskolan på onsdagar mellan 18.00-20.00.

Vänder sig till ungdomar och vuxna som omfattas av LSS.

Vi spelar spel och umgås samt har några temakvällar per termin.

Välkomna!

För mer information kontakta

Områdeschef Lotta Holmin
Tfn 0220-391 74

Carina Gardh Nilsson


, 2018-03-15 13:44

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se