Du läser här:

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice gör det möjligt för anhöriga/närstående att uträtta ärenden utanför hemmet eller få en stunds avkoppling.

Avlösarservice innebär att personal tillfälligt tar över omvårdnaden/stödet av den som har en funktionsnedsättning i dennes hem. Avlösarservice kan ges vid enstaka situationer men också regelbundet.

Du får mer information och ansöker om avlösarservice hos våra handläggare.

Områdeschef
Jenny Vestlund
Telefon: 0220-391 74
E-post: jenny.vestlund@surahammar.se

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-09-26 13:26

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se