Du läser här:

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice gör det möjligt för anhöriga/närstående att uträtta ärenden utanför hemmet eller få en stunds avkoppling.

Avlösarservice innebär att personal tillfälligt tar över omvårdnaden/stödet av den som har en funktionsnedsättning i dennes hem. Avlösarservice kan ges vid enstaka situationer men också regelbundet.

Du får mer information och ansöker om avlösarservice hos våra handläggare.

Områdeschef Johanna Elmerfors Selahn tfn 0220- 391 20

Sidan publicerad av: Helena Karlsson
, 2018-09-17 19:56

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se