Boende enligt LSS

Den som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan bo kvar i det egna hemmet eller klara sig själv i ett eget boende har rätt att ansöka om                             Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt  9 § p. 8 LSS eller Bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad enligt 9 § p. 9 LSS.

Du får mer information och ansöker om boende hos våra handläggare.

I kommunen finns tre LSS-boenden för vuxna;

  • Vallbacken Vallgatan 1
  • Magneten Vallgatan 3
  • Norrängen Österängsvägen 1

Samtliga är belägna i Surahammars tätort.  De båda boendena på Vallgatan har 6 lägenheter vardera, på Norrängen är det 4 lägenheter.
 
Varje hyresgäst har en kontaktperson som arbetar på boendet. Vi arbetar med individuella genomförandeplaner som fylls i tillsammans med hyresgästen då det är möjligt.
 
Varje hyresgäst har egen lägenhet med tillgång till gemensamhetsutrymmen, i våra gruppbostäder finns personal dygnet runt.
 
Målet med verksamheten är att främja varje persons rätt till ett självständigt liv i gemenskap med andra. I insatsen bostad med särskild service för vuxna ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Områdeschef Lotta Holmin tfn 0220-391 74

 

Helena Karlsson










, 2018-12-03 14:32

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se