Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en anpassad aktivering och sysselsättning för personer, under 67 år och tillhör personkrets ett eller två. Syftet är bland annat att ge stimulans, personlig utveckling och samvaro antingen i speciell gruppverksamhet i kommunen eller på annan anvisad arbetsplats. Insatsen riktar sig till personer som på grund av sin funktionsnedsättning inte står till arbetsmaknadens förfogande eller studerar.

Ersättning Du får en mindre ersättning, kallad habiliteringsersättning, när du deltar i daglig verksamhet. Ersättningen är skattefri och räknas inte som inkomst. 

Vad kostar det? Daglig verksamhet är kostnadsfritt men du får själv betala för lunch och fika.

Du får mer information och ansöker om daglig verksamhet hos våra handläggare.

Sidan publicerad av: Carina Gardh Nilsson
, 2018-08-06 10:22

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se