Daglig verksamhet

Personer som tillhör personkretsen enligt 1 § p. 1-2 LSS har rätt att söka daglig verksamhet. Insatsen är till för den som är i yrkesverksam ålder och saknar arbete och inte utbildar sig. Syftet är att bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället.

Du får mer information och ansöker om daglig verksamhet hos våra handläggare.

Daglig verksamhet finns med olika inriktningar i Surahammars kommun.

Deltagarna har olika funktionsnedsättningar, där vi arbetar med olika former av sinnesintryck, upplevelser, kommunikation och aktiviteter utifrån individerna önskemål och funktionsnedsättningar.

Vi arbetar utifrån arbetssätt utifrån vad individen behöver för stöd av från stödassistenten i sitt arbete på daglig verksamhet.

Individer som kan arbeta mer självständigt erbjuds daglig verksamhet ute på företag. Individen närmar sig arbetsmarknaden i sin egen takt och gå från enklare till mer avancerade uppgifter.

Ersättning Du får en mindre ersättning, kallad habiliteringsersättning, när du deltar i daglig verksamhet. Ersättningen är skattefri och räknas inte som inkomst. 

Vad kostar det? Daglig verksamhet är kostnadsfritt men du får själv betala för lunch och fika.

Sidan publicerad av: Helena Karlsson
, 2018-09-03 08:10

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se